Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Webinar over de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Op donderdagavond 25 januari organiseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een webinar over de terinzagelegging van het Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In dit webinar worden de inhoud van het NPLG en de procedure van de terinzagelegging toegelicht. 

In het NPLG werken overheid en lokale partijen samen aan maatregelen voor een landelijk gebied waar de kwaliteit van het water goed is en waar planten en dieren kunnen voortbestaan. En waar de landbouw een belangrijke plaats heeft, maar past binnen de grenzen van wat water en bodem kunnen dragen. Daarbij is volop aandacht voor de brede welvaart: een landelijk gebied, waar je prettig, gezond en veilig kunt wonen, werken, ondernemen en recreëren. 
​​​​​​​
Een panel van vertegenwoordigers van het ministerie leggen uit waarom er welke keuzes zijn gemaakt en hoe u uw reactie kunt geven in de vorm van een zienswijze. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 
🗓️ Wanneer: donderdag 25 januari 2024
⏰ Tijd: 20:00 – 21:00 uur 
🖥️ Locatie: Online

Programma
Op 25 januari organiseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een webinar over de terinzagelegging van het ontwerp-NPLG. In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over het ontwerpdocument en de zienswijzeprocedure.

Sprekers
  • Carlijn van Gulpen | Programmadirecteur NPLG 
  • Duncan van den Hoek | Beleidsmedewerker projectteam NPLG 
  • Marieke Mossink | Directeur Programmabureau Regieorganisatie
  • Suzanne Plugge | Adviseur participatie 


Hoe doet u mee?
Op deze pagina kunt u zich aanmelden. Per mail ontvangt u hierna een bevestiging met een persoonlijke inloglink. Via deze link opent u bij aanvang direct de uitzending.

U kunt deelnemen vanaf een computer, tablet of telefoon door de persoonlijke link op het gewenste aparaat te openen.